Available courses

  Назва курсу

  Інституційний розвиток

  об’єднаної територіальної громади 

   

   

  Опис

  Ефективність процесу децентралізації та успішність реформи місцевого самоврядування в Україні залежить від спроможності органу місцевого самоврядування здійснювати визначені законодавством повноваження та функції, а значить від формування дієвої організаційної структури органу місцевого самоврядування. Об’єднані територіальні громади стали перед викликом – як сформувати дієву організаційну структуру та штатний розпис в умовах обмежених фінансових, але що набагато важливіше – обмежених людських ресурсах.

  Курс спрямований на ознайомлення з законодавчими вимогами та засадами, які лежать в основі формування організаційної структури органу місцевого самоврядування, підходами до формування організаційних структур на рівні сільської - селищної – міської об’єднаної територіальної громади, та визначення критеріїв формування дієвих організаційних структур.

  Цей курс буде цікавим для:

  - керівництва місцевої ради (сільського, селищного, міського голови), керуючого справами виконавчого комітету)

  -  керівників структурних підрозділів апарату місцевих рад та її виконавчих органів

  - спеціалістів, відповідальних за кадрову роботу в органах місцевого самоврядування

  -  депутатів місцевих рад.

   

  Для участі у тренінгу з інституційного розвитку об’єднаних територіальних громад не має обмежень та спеціальних умов щодо підготовки учасників та стажу роботи в органах місцевого самоврядування.

  План курсу

  Курс складається з трьох Модулів:

  Модуль 1 дасть відповідь на питання, якими актами законодавства регулюються повноваження відповідного органу місцевого самоврядування та відповідно – формування організаційної структури, штатного розпису органу місцевого самоврядування.

  Модуль 2 допоможе показати, як організаційна структура та ефективне управління людськими ресурсами органу місцевого самоврядування забезпечують інституційну спроможність органу місцевого самоврядування ефективно та якісно реалізовувати свої повноваження. місце організаційної структури в управлінні людськими ресурсами органу місцевого самоврядування.

  Модуль 3 буде присвячений практичним крокам формування організаційної структури та штатного розпису органу місцевого самоврядування. особлива увага буде приділена питанням критеріїв, які лежать в основі формування дієвої організаційної структури органу місцевого самоврядування (об’єднаної територіальної громади). Також модуль ознайомить з практиками формування організаційних структур та штатних розписів працівників об’єднаних територіальних громад (сільських, селищних та міських ОТГ).

   

  Навчальні матеріали

  Презентації до кожного модулю.

  Витяги з нормативно-правових актів, які регулюють питання формування організаційної структури/ штатного розпису органу місцевого самоврядування

  Практичні вправи (для виконання слухачами курсу)

  Приклади організаційних структур органів місцевого самоврядування (об’єднаних територіальних громад).

   

  Тривалість

  Тривалість курсу складає три тижні.

  Навчання буде відбуватися он-лайн у будь-який зручний час для слухачів курсу. Протягом цього часу слухачі матимуть змогу працювати в форматі форуму та задати питання досвідченим тренерам.

  Результат

  професійного

  навчання

  0,1 кредиту ЄКТС

  Тренер

  Гнидюк Наталія, експерт Ради Європи

                                

  Онлайн-курс розроблено за підтримки «Децентралізація приносить кращі результати» (DOBRE)


  Експертний супровід курсу здійснюється за підтримки Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні»                         

   

  Модернізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку

             

  Навчальний онлайн-курс підготовлено в рамках реалізації Проєкту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів», LOGICA, який фінансується Європейським Союзом, відповідно до програми підвищення кваліфікації керівників бухгалтерських служб (головних бухгалтерів) розпорядників бюджетних коштів, яка розроблена на замовлення Міністерства фінансів України.

  Назва курсу

  Модернізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі: застосування національних положень (стандартів)   бухгалтерського обліку 

  Опис

  Навчальний курс спрямований на набуття необхідних теоретичних знань і практичних навичок щодо застосування сучасних вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в державному секторі.

  В ході навчання планується розглянути наступні питання:

  • формування облікової політики бюджетними установами;
  • організації ведення бухгалтерського обліку та складання звітності бюджетними установами в контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі;
  • особливостей відображення у бухгалтерському обліку інформації про господарські операції за національними стандартами.

  Цей курс підготовлено для представників бухгалтерських служб розпорядників коштів місцевих бюджетів, зокрема:

  • керівників бухгалтерських служб – головних бухгалтерів апарату місцевих рад, її виконавчих органів та інших бюджетних установ органів місцевої влади;
  • спеціалістів, на яких поширюються повноваження головного бухгалтера бюджетної установи та покладається виконання завдань і функціональних обов'язків бухгалтерської служби, у разі коли в бюджетній установі не утворюється бухгалтерська служба;
  • представників бухгалтерських служб бюджетних установ

  Для навчання на онлайн-курсі «Модернізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі: застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» не має обмежень та спеціальних умов щодо підготовки учасників та стажу роботи в бюджетних установах.

  План курсу
  (лекції)

  Тема 1  “Реформування системи бухгалтерського обліку в державному секторі України із урахуванням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі”

  Тема 2  “Облікова політика”

  Тема 3  “Облік основних засобів”

  Тема 4  “Оцінка після первісного визнання та переоцінка основних засобів”

  Тема 5  “Облік інших нефінансових активів”

  Тема 6  “Облік запасів”

  Тема 7  “Облік фінансових активів”

  Тема 8  “Облік фінансового результату”

  Тема 9  “Облік зобов’язань”

  Тема 10 “Фінансова звітність бюджетних установ”

  Тема 11 “Бюджетна звітність розпорядників бюджетних коштів”

  Тема 12 “Організація бухгалтерського обліку”

  Навчальні
  матеріали

  Презентації до 12 тем.

  Практичні завдання (для виконання слухачами курсу) за темами 3-11.

  Тестові завдання до кожної теми (для виконання слухачами курсу).

  Підсумкове практичне завдання (для виконання слухачами).

  Тривалість

  Тривалість курсу складає дванадцять тижнів.

  Навчання буде відбуватися онлайн у будь-який зручний час для слухачів курсу.

  Тренери

   

  Сушко Наталія,

  Ключник Людмила

   

   

  Увага!

   

  Дата закінчення курсу 2 (Бухгалтерський  облік та звітність) 02 червня 2020 року для всіх зареєстрованих учасників незалежно від дати реєстрації.

   

   

   

   


  Новини сайту

  (No announcements have been posted yet.)